Наставни листићи

Обнављање градива другог разреда – математички изрази

Обнављање градива другог разреда – множење бројева

Oбнављање градива другог разреда – дељење бројева

Обнављање градива II разреда – дељење двоцифреног броја

Обнављање градива II разреда – једначине

Иницијални тест – математика

Бројеви до 1000

Римске цифре

Meрење времена

Kengur bez granica 2009.

Kengur bez granica 2011.

Kengur bez granica 2012.

Mislisa 2011. 3. razred zadaci

mislisa 2011. drugi i cetvrti razred zadaci

Advertisements